ŠPANO, Miroslav, Kamila OSIČKOVÁ, Miriam DZURÁKOVÁ, David HONEK a Radka KLEPÁRNÍKOVÁ. The Application of Cluster Analysis and Scaling Analysis Methods for the Assessment of Dams in Terms of Heritage Preservation. International Journal of Architectural Heritage [online]. Taylor & Francis, 2021, 1-18 [cit. 2023-01-27]. ISSN 1558-3066. Dostupné z: doi:10.1080/15583058.2021.1899338

Uložit do Citace PRO