ŠTŮSEK, Martin. Výzkum spolehlivé komunikace pro IoT aplikace v bezdrátových sítích využívajících technologie Multi-RAT LPWAN [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/202287. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.

Uložit do Citace PRO