COUFAL, Tomáš. Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20235. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Pavlík.
Uložit do Citace PRO