HRAZDILOVÁ, Ivana. Měření konformačních vlastností nukleových kyselin [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2024. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Denisa Maděránková.
Uložit do Citace PRO