HOŘAVOVÁ, Lenka. Sledování antioxidačních ukazatelů u dětí se zhoubnými nádory [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2025. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ivo Provazník.

Uložit do Citace PRO