OSIČKA, Luděk. Příprava a vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20266. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Maca.
Uložit do Citace PRO