TOMEČEK, Vojtěch. Využití metody konečných prvků pro modelování šíření hlasu vokálním traktem a okolo hlavy člověka [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20275. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Švancara.
Uložit do Citace PRO