ZEMČÍKOVÁ, Michaela. Kvalitativní a numerická analýza zlomkových diferenciálních rovnic [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20278. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.
Uložit do Citace PRO