PADĚLEK, Petr. Aplikace matematické teorie dislokací na problém trhliny v blízkosti bi-materiálvého rozhraní [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20280. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Profant.
Uložit do Citace PRO