BAJKO, Jaroslav. Řešení problémů aeroakustiky pomocí bezsíťových metod [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Libor Čermák.
Uložit do Citace PRO