SOVOVÁ, Šárka, Michal KALINA, Vojtěch ENEV, Marie KURKOVÁ a Natálie ŠTORKOVÁ. The utilization of biochar as a conditioner for soil enrichment. Copernicus, 2021, 1-1. Dostupné z: doi:10.5194/egusphere-egu21-8086

Uložit do Citace PRO