HANUŠ, Ondřej. Czechoslovakia at the 5th Milan Triennial in 1933. In: 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2021, s. 87–94 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-6003-4. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2021.10

Uložit do Citace PRO