KALOUDA, Petr. Town House and the City: The search for beauty: Look up!. In: 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2021, s. 95–110 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-6003-4. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2021.11

Uložit do Citace PRO