ŠANA, Václav. An active approach as part of the creation of urban and landscape space. In: 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2021, s. 49–55 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-6003-4. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2021.4

Uložit do Citace PRO