CUPAL, Martin, Josef ČECH, Monika DOLEŽALOVÁ, Vítězslava HLAVINKOVÁ, Pavel KLIKA a Martina VAŘECHOVÁ. Tornádo – odhad nákladů na obnovu obecního nemovitého majetku. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2021, 32(3), 10-13 [cit. 2022-05-19]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2021.3.10

Uložit do Citace PRO