PONDĚLÍČEK, Michael. Zeleň jako indikátor kvality urbánního prostředí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20300. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Jan Koutný.

Uložit do Citace PRO