NEČAS, David a Petr KLAPETEK. Synthetic Data in Quantitative Scanning Probe Microscopy. Nanomaterials [online]. MDPI, 2021, 11(7), 1-26 [cit. 2022-05-23]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: doi:10.3390/nano11071746

Uložit do Citace PRO