VILD, Martin, Vojtěch CHALUPA, Lubomír ŠABATKA a František WALD. Advanced analysis of members with gusset plate joints [online]. Taylor & Francis, 2021, 378-384 [cit. 2023-09-23]. ISBN 9781003132134. Dostupné z: doi:10.1201/9781003132134-48

Uložit do Citace PRO