VÁLEK, Lukáš. Microdefects in Czochralski Silicon [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20302. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Spousta.
Uložit do Citace PRO