ŠŤASTNÝ, Přemysl, Zdeněk CHLUP, Pavla ROUPCOVÁ a Martin TRUNEC. Thin high-strength zirconia tapes with extreme flexibility. Journal of Asian Ceramic Societies [online]. Taylor & Francis, 2021, 9(3), 964-974 [cit. 2022-05-27]. ISSN 2187-0764. Dostupné z: doi:10.1080/21870764.2021.1930744

Uložit do Citace PRO