BRANDTNER, Michal. NEGRAFICKÁ DATA A JEJICH STRUKUTRA PRO VYUŽITÍ LCA V BIM. Czech Journal of Civil Engineering [online]. Czech Journal of Civil Engineering, 2021, 7(1), 16-26 [cit. 2022-05-22]. ISSN 2336-7148. Dostupné z: doi:10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp16-26

Uložit do Citace PRO