TEPLÝ, Miroslav. Renovace kluzných ploch [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20304. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO