SOPHA, Hanna Ingrid, Jhonatan RODRIGUEZ PEREIRA, Veronika ČIČMANCOVÁ a Jan MACÁK. Wireless Anodization of Ti in Closed Bipolar Cells. ChemElectroChem [online]. Wiley-VCH, 2021, 8(20), 3827-3831 [cit. 2022-05-23]. ISSN 2196-0216. Dostupné z: doi:10.1002/celc.202100799

Uložit do Citace PRO