FÓZER, Dániel, András József TÓTH, Petar Sabev VARBANOV, Jiří KLEMEŠ a Peter MIZSEY. Sustainability assessment of biomethanol production via hydrothermal gasification supported by artificial neural network. Journal of Cleaner Production [online]. Elsevier, 2021, 318(1), 128606-128606 [cit. 2023-01-27]. ISSN 0959-6526. Dostupné z: doi:10.1016/j.jclepro.2021.128606

Uložit do Citace PRO