VYHLÍDAL, Michal, Iva ROZSYPALOVÁ, Hana ŠIMONOVÁ, et al. Influence of rock inclusion composition on the fracture response of cement-based composite specimens. In: Procedia Structural Integrity [online]. Elsevier, 2021, s. 966-981 [cit. 2022-05-19]. ISSN 2452-3216. Dostupné z: doi:10.1016/j.prostr.2021.10.107

Uložit do Citace PRO