LEHNER, Petr, Marie HORŇÁKOVÁ a Kristýna HRABOVÁ. Sensitivity analysis of stochastic calculation of SCC regarding aggressive environment. Materials [online]. MDPI, 2021, 14(22), 1-9 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma14226838

Uložit do Citace PRO