KHUNOVÁ, Viera, David PAVLIŇÁK, Ivo ŠAFAŘÍK, Martin ŠKRÁTEK a František ONDREÁŠ. Multifunctional Electrospun Nanofibers Based on Biopolymer Blends and Magnetic Tubular Halloysite for Medical Applications. Polymers [online]. MDPI, 2021, 13(22), 1-15 [cit. 2022-05-23]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym13223870

Uložit do Citace PRO