ČÁKYOVÁ, Katarína, Marián VERTAL', Jan VYSTRČIL, Ondřej NESPĚŠNÝ, David BEČKOVSKÝ, Aleš RUBINA, Jan PĚNČÍK a Zuzana VRANAYOVÁ. The Synergy of Living and Water Wall in Indoor Environment-Case Study in City of Brno, Czech Republic. Sustainability [online]. MDPI, 2021, 13(21), 1-23 [cit. 2022-10-06]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: doi:10.3390/su132111649

Uložit do Citace PRO