MRÁZ, Kryštof, Erik BARTULI, Tereza KROULÍKOVÁ, Ilya ASTROUSKI, Ondřej RESL, Jan VANČURA a Tereza KŮDELOVÁ. Case study of liquid cooling of automotive headlights with hollow fiber heat exchanger. Case Studies in Thermal Engineering [online]. Elsevier, 2021, 28(12), 101689-101689 [cit. 2022-12-08]. ISSN 2214-157X. Dostupné z: doi:10.1016/j.csite.2021.101689

Uložit do Citace PRO