ŠURANSKÁ, Hana, Dana VRÁNOVÁ a Jiřina OMELKOVÁ. Isolation, identification and characterization of regional indigenous Saccharomyces cerevisiae strains. BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY [online]. Elsevier, 2016, 47(1), 181-190 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1517-8382. Dostupné z: doi:10.1016/j.bjm.2015.11.010

Uložit do Citace PRO