VESELÝ, Štěpán a Mirko DOHNAL. Formalized qualitative modeling of online trust: Introduction of the method and a detailed example. E a M: Ekonomie a Management [online]. Technická univerzita v Liberci, 2016, 19(2), 201-213 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: doi:10.15240/tul/001/2016-2-014

Uložit do Citace PRO