VALEHRACH, Jan a Jaroslav ŠMÍD. Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation. Acta Polytechnica CTU Proceedings [online]. Czech Technical University in Prague, 2016, 5(1), 63-68 [cit. 2022-05-23]. ISSN 2336-5382. Dostupné z: doi:10.14311/APP.2016.5.0063

Uložit do Citace PRO