KRAJŇÁKOVÁ, Petra, Jan ČÍŽEK, Jan ČUPERA, Makoto HASEGAWA a Ivo DLOUHÝ. Microstructure modification of CGDS and HVOF sprayed CoNiCrAlY bond coat remelted by electron beam. Procedia Materials Science [online]. Elsevier, 2016, 12(1), 89-94 [cit. 2022-06-27]. ISSN 2211-8128. Dostupné z: doi:10.1016/j.mspro.2016.03.016

Uložit do Citace PRO