ŠENK, Josef, Ivana JAKUBOVÁ a Ilona LÁZNIČKOVÁ. Analysis of Intensively Blasted Electric Arc Burning in the Arc Heater's Anode Channel. Acta Polytechnica [online]. Czech Technical University in Prague, 2016, 56(5), 395-401 [cit. 2022-05-27]. ISSN 1210-2709. Dostupné z: doi:10.14311/AP.2016.56.0395

Uložit do Citace PRO