UHLÍŘ, Vojtěch; ARREGI URIBEETXEBARRIA, Jon Ander a FULLERTON, E.E. Colossal magnetic phase transition asymmetry in mesoscale FeRh stripes. Online. NATURE COMMUNICATIONS. 2016, roč. 7, č. 1, s. 1-7. ISSN 2041-1723. Dostupné z: https://doi.org/10.1038/ncomms13113. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO