MOURALOVÁ, Kateřina, Jiří KOVÁŘ a Pavel HOUŠKA. Experimental evaluation of WEDM machined surface waviness. Acta Polytechnica (on-line) [online]. Czech Technical University in Prague, 2016, 56(5), 360-366 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1805-2363. Dostupné z: doi:10.14311/AP.2016.56.0360

Uložit do Citace PRO