ŽILESKA-PANČOVSKA, Valentina, Biljana BLAŽEVSKA-STOILKOVSKA a Tomáš HANÁK. Management of Human Resources and Quality in Materials Supply Process in Construction Projects. TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics [online]. UIKTEN, 2016, 5(3), 324-331 [cit. 2022-05-23]. ISSN 2217-8309. Dostupné z: doi:10.18421/TEM53-12

Uložit do Citace PRO