KOMATLA, K. R. a S. R. PATRI. A Self-Start-Up Sub-Threshold DC/DC Boost Converter Using Bootstrap Driver for Self-Powered Sensor Nodes. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 670-679 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0670

Uložit do Citace PRO