FENG, Y., G. WANG, Z. LIU, B. CUI, Y. YANG, X. XU a H. HAN. Recognition of Radar Emitters with Agile Waveform Based on Hybrid Deep Neural Network and Attention Mechanism. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 704-712 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0704

Uložit do Citace PRO