ZHANG, L., Y. CHEN, S. LIU a B. ZOU. A Matching Pursuit-Based Vehicle Wheel Parameter Extraction Method from Micro-Doppler Radar Signal. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 719-728 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0719

Uložit do Citace PRO