KARAMZADEH, S., V. RAFIEI a H. SAYGIN. Metasurface Interlaced SR CP Patch with the Capability to Change Polarization Diversity. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 617-621 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0617

Uložit do Citace PRO