LU, J., X. CAO, J. GAO, H. H. YANG, L. JIDI a K. GAO. High-gain and Low-RCS Linear Polarization F-P Resonant Cavity Antenna Based on Metasurface. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 622-630 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0622

Uložit do Citace PRO