BOOZARI, Mahdi a Mohammad KHALAJ-AMIRHOSSEINI. Development an Analytical Method for Pattern Synthesis of Arbitrary Shaped Planar Arrays. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 639-645 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0639

Uložit do Citace PRO