PATRA, S., S. K. MANDAL, G. K. MAHANTI a N. N. PATHAK. Synthesis of Dual-Beam Patterns by Exploiting Time-Modulation in Unequally Spaced Linear Arrays. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 646-653 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0646

Uložit do Citace PRO