PATRA, Somnath, Sujit Kumar MANDAL, Gautam Kumar MAHANTI a Narendra Nath PATHAK. Synthesis of Dual-Beam Patterns by Exploiting Time-Modulation in Unequally Spaced Linear Arrays. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 646-653 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0646

Uložit do Citace PRO