KRUTILEK, D., Z. RAIDA a J. DRINOVSKY. Experimental Characterization of Aircraft Electromagnetic Protections. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 654-661 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0654

Uložit do Citace PRO