HOSEINABADI, A., M. B. TAVAKOLI, M. J. RASTEGAR FATEMI a F. SETOUDEH. A New Method for Designing Modified Compact Microstrip LPF with Sharp Roll-Off and Wide Stopband. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(4), 662-669 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0662

Uložit do Citace PRO