MOTÚZ, Rastislav, Petr MÜNSTER a Miloslav FILKA. PMD Study & Measurement – Fixed Analyzer Method. Journal of Communications Software and Systems [online]. Croatian Communications and Information Society, 2016, 11(4), 199-203 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1845-6421. Dostupné z: doi:10.24138/jcomss.v11i4.98

Uložit do Citace PRO