OPLT, Tomáš. Numerické modelování zavírání únavové trhliny [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203197. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Hutař.

Uložit do Citace PRO