STRAKOVÁ, Jarmila, Iveta ŠIMBEROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Robert ZICH. The Value Chain as the Basis of Business Model Design. Journal of Competitiveness [online]. Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín, 2021, 13(2), 135-151 [cit. 2022-05-27]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: doi:10.7441/joc.2021.02.08

Uložit do Citace PRO