VONDRÁK, Adam. Fitting and Extrapolation of Turbocharger Turbine Maps [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203223. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Josef Štětina.

Uložit do Citace PRO